UP

Přírodovědná školka Rybička

Naše realizace zahrady u školky Rybička proběhla podle návrhu zahradní architekty Zuzany Štemberové. Vzhledem k umístění zahrady proběhly všechny terénní úpravy ručně. Zahrada má v současné době plaketu Přírodní zahrada.

Přírodovědná školka Rybička

Stav pozemku budoucí zahrady po ukončení rekonstrukce školky

Přírodovědná školka Rybička

Jediný pozůstatek původní zahrady je třešeň

Přírodovědná školka Rybička

Při přípravných terénních pracích se našel pařez velkého starého stromu na místě budoucí houpačky. Původně se uvažovalo o vyfrézování, nakonec jsme ale vymysleli jeho přesunutí a zachování. Stále tak slouží k dětským hrám ale i jako bydlení pro živočichy, kteří potřebují mrtvé dřevo.

Přírodovědná školka Rybička

Terénní výkopy pro budoucí pískoviště práce. Kvůli malému prostoru a přítomnosti staré třešně se vše dělalo ručně.

xxx

Přírodovědná školka Rybička

Ke stavbě pískoviště se použila akátová frézovaná kulatina, jejíž odolnost v půdě může být až čtyřicet let.

Přírodovědná školka Rybička

Akátová kulatina se použila i pro stavbu schůdek ke skluzavce

Přírodovědná školka Rybička

První testování budoucího pískoviště.

Přírodovědná školka Rybička

Výsadby trvalek a keřů okolo parkovací plochy proběhly do ekotextílie. Je vyrobená z čistě biologických materiálu. Ekotextílie se tak bezezbytku po pár letech v půdě rozloží. Pro výsadby nikdy nepoužíváme běžnou netkanou černou textílii. Jednak je vyrobená z plastu, který po určité době ztrácí pevnost a trhá se, ale v půdě je téměř nerozložitelný.

Přírodovědná školka Rybička

Zde je vysázené základy budoucí užitkové zahrádky s bylinkami a ovocnými keři

Přírodovědná školka Rybička

Trávník musel být co nejdříve zapojeny a vhodný ke hrám. Proto byl zvolen trávníkový koberec, který je možné plně používat už tři týdny po položení.

xxxx

Přírodovědná školka Rybička

Hotová zahrada připravená k dětským hrám

Přírodovědná školka Rybička

Necelý půlrok po výsadbě se začínají rostliny již pěkně rozrůstat a zapojovat

Přírodovědná školka Rybička

Šlapáky v trávě

Přírodovědná školka Rybička

Myslelo se i na další uživatele zahrady.

Přírodovědná školka Rybička

Zahrada se nachází v centru Prahy. Přesto zde není nouze i divoký život.

Telefon: +420 777 274 762
Email: [email protected]